دسته‌بندی نشده

عکس آبزیان دریای خزر

0

عکس آبزیان دریای خزر [ (عکس آبزیان دریای خزر) ] آغاز فصل ماهیگیری دریای خزر ایرنا – حال دریای خزر خوب نیست ماهیان خاویار دریای خزر در معرض انقراض – ایسنا ماهی مرد از بس دریا آلوده بود! | آفتاب ماهی مرد از بس دریا آلوده بود! تصاویر/مرگ هزاران ماهی در ساحل خزر تصاویر: مرگ هزاران ماهی در ساحل خزر…